نمایش 9–14 از 14 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

چاپ عدد صحیح ورودی به همراه کادر ستاره به زبان C

14,000 تومان 8,000 تومان
• برنامه به زیان C • ذخیره شده با C و CPP • تضمین اصالت برنامه • دمو برنامه: دانلود دمو اجرایی

چاپ جمع ارقام یک عدد صحیح به زبان C

15,000 تومان 8,000 تومان
• برنامه به زیان C • ذخیره شده با C و CPP • تضمین اصالت برنامه • دمو برنامه: دانلود دمو اجرایی

برنامه حل معادله درجه دوم ساده به زبان C

12,000 تومان 8,000 تومان
• برنامه به زیان C • ذخیره شده با C و CPP • تضمین اصالت برنامه • دمو برنامه: دانلود دمو اجرایی

تغییر مبنا از 10 به 8 به زبان C

15,000 تومان 8,000 تومان
• برنامه به زیان C • ذخیره شده با C و CPP • تضمین اصالت برنامه • دمو برنامه: دانلود دمو اجرایی

برنامه تبدیل اعداد 7 و 4 از مبنای 10 به مبنای 2 به زبانC

13,000 تومان 8,000 تومان
• برنامه به زیان C • ذخیره شده با C و CPP • تضمین اصالت برنامه • دمو برنامه: دانلود دمو اجرایی

برنامه چاپ مربعی به طول و عرض عدد صحیح ورودی به زبان C

12,000 تومان 8,000 تومان
• برنامه به زیان C • ذخیره شده با C و CPP • تضمین اصالت برنامه • دمو برنامه: دانلود دمو اجرایی